IDE Center by UTCC ประกาศผลการแข่งขัน IDE Competitions 2018 สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม บ่มเพาะผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกกรุงเทพฯ  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) (แถวหลัง กลาง) ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน IDE Competitions 2018​ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขัน MIT Enterprise Forumการประกวดแผนธุรกิจที่การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลกระทบที่ดี โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ทีม CMIT ROBOTICS ผู้สร้างชอฟท์แวร์ที่ใช้อัลกอริทึ่มช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทดแทนการใช้เซ็นเซอร์ในการทำงานทั่วไป รายการแข่งขันGlobal Social Venture Competition การแข่งขันแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นโดยผู้ชนะเลิศได้แก่ทีม Land Lite Solutions พัฒนาการแก้ไขปัญหาในการการจัดการที่ดินด้านการสื่อสารและการจัดการระบบเอกสาร และ ทีม Fresh Shrimp Farm ผู้พัฒนาการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและต้องการยกระดับเศรษฐกิจฟาร์มกุ้งให้ดีขึ้น และการแข่งขันกะเทาะเปลือก การแข่งขันแผนธุรกิจภาษาไทยค้นหาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม โดยทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีม DifferSheet สร้างโซลูชั่นสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับเขียนบันทึกในรูปแบบโซเชียลเนตเวิร์คเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขียนได้อย่างสนุกสนาน โดยมีคุณจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการธนาคาร และผู้จัดการโครงการพิเศษด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ประธานการจัดงาน MIT Enterprise Forum Thailand (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) และดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้งการแข่งขัน Global Social Venture Competitionภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมอบรางวัล

Comments