เอสซีจี คว้ารางวัลมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017


เอสซีจี คว้ารางวัลมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี
 Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017


กรุงเทพฯ : 16 สิงหาคม 2560 – คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame Award 2017 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย เอสซีจี เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดจากการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรในหมวดวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี นับเป็นแบรนด์ที่มีเสถียรภาพและมั่นคง ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดและธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูง

Comments