บาจาร่วมทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล มอบรองเท้า 3,000 คู่ ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกบาจาร่วมทำดี ถวายเป็นพระราชกุศล มอบรองเท้า 3,000 คู่ ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มอบรองเท้าจำนวน 29,999 คู่ ผ่านทางมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ จึงร่วมสนับสนุนรองเท้า 3,000 คู่ และของใช้อื่นๆ ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนื่องเห็นด้วยว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์การได้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป

นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนให้แก่ สมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งมูลนิธิอื่นๆ เพื่อมอบให้กับผู้ขาดแคลนทั่วประเทศต่อไป

Comments