ภาพข่าว : สถาบันอาหารทำ MOU งานวิจัยกับไต้หวัน


นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กับ Dr. Tony J. Fang รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไต้หวัน (Food Industry Research and Development Institute) ภายใต้กรอบความร่วมมือ 1)ด้านการส่งเสริมการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการฝึกอบรม 2)ด้านการทำโครงการวิจัยร่วมกัน 3)ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และงานวิจัยที่ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยอาหาร functional assessment และ safety evaluation of functional foods ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน เมื่อเร็ว ๆนี้

Comments