มูลนิธิรามาธิบดีฯ จำหน่ายเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙


มูลนิธิรามาธิบดีฯ  จำหน่ายเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

            มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙             จัดจำหน่ายเสื้อโปโลสีฟ้าปักตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ตัวละ ๒๙๙ บาท มี ๔ ขนาด S / M / L / XL  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคมเป็นต้นไป ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ, จุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี, หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ramafoundation.or.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๒๐๑ ๒๒๒๒  (สินค้ามีจำนวนจำกัด

Comments