โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนำเสนอผลงานใน THAIFEX 2016ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ (กลาง) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มรุต ชโลธร ผู้จัดการ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร นำเสนอความก้าวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolisหนึ่งในโครงการซุปเปอร์คลัสเตอร์ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” และสนับสนุนภาคเอกชนไทยทั้งบริษัทใหญ่ เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหารและตรงกับความต้องการของตลาดโลก เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใน งาน THAIFEX – WORLD of Food ASIA 2016 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments