จิตอาสา ซีพี ออลล์ จูงมือน้องผู้พิการ ทำบุญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปัจจุบันเรื่องของโอกาสทางการศึกษาที่ดีทั้งในห้องเรียนและนอกเรียนนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน การศึกษาจะเป็นตัวชี้วัดระดับสติปัญญา และความสามารถของทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้พิการ หากได้รับโอกาสก็จะสามารถสร้างความรู้และการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้เยาวชนผู้พิการเหล่านี้ได้เช่นกัน
ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ จึงจัดกิจกรรมยกวัดสัญจรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ นำคณะพนักงานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ พาน้อง ๆ เยาวชน จากบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไปทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน  ณ  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เนื่องจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งการเรียนรู้ ก่อตั้งซึ่งมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม “สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ภายในกิจกรรมยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาความรู้ และเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับน้อง ๆ บ้านนนทภูมิ  นอกจากนี้ยังได้พาน้องๆ ไปเยี่ยมชมพิพิธภณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ อาทิ เทคโนโลยีอวกาศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  ภายในท้องฟ้าจำลองจัดแสดงฉายภาพส่องดูดาว
นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะประธานผู้ก่อตั้ง ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ เป็นการรวมพลังพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจิตสาธารณะ รวมตัวกันมุ่งมั่นทำความดี โดยเริ่มจากภายในบริษัทแล้วขยายสู่สังคมภายนอก แต่ละปีจะมีกิจกรรมรวมพลังทำดีต่อเนื่องตลอดเวลา และในยามที่ประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ์ ภัยธรรมชาติ  เช่น น้ำท่วม พลังจิตอาสาของพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งกระจายอยู่ใน 8,800 สาขา ทั่วประเทศก็จะพร้อมรวมตัวกันไปช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
“ผู้พิการแม้จะมีโอกาสทางสังคมน้อยกว่าคนปกติทั่วไป แต่ทุกคนต่างก็มีศักยภาพในการทำอะไรได้มากมาย หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง บริษัทฯ ได้มองเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้พิการมาตลอด จึงได้ขยายนโยบายการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไปสู่ผู้พิการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงการศึกษา เพราะเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำรงชีพที่ดีในอนาคต”นายธานินทร์กล่าว
อีกหนทางของการศึกษา ที่จะดึงศักยภาพของกลุ่มเยาวชนผู้พิการ คือการหยิบยื่นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้เยาวชนมีพื้นที่ในสังคม ได้สัมพันธ์กิจกรรมรูปแบบใหม่ ให้เยาวชนได้ต่อยอดความรู้อย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

Comments