“เทพผดุงพรมะพร้าว” ร่วมบริจาค 14,500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศิริราช


บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นำโดย นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง มอบเงินบริจาคสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยทุกระดับชั้น และเงินอีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวน 10,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบทุนให้กับศิริราชมูลนิธิ จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยใช้ในการรักษาผู้ป่วย อาทิ กล้องผ่าตัดแบบสามมิติ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นให้เร็วขึ้น สรุปยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 14,500,000 บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) พร้อมคณะแพทย์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็ว ๆ นี้
จากซ้ายไปขวา
1. อ.ดร.นพ. วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล
2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ.นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
3. ศ.คลินิก.นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง
4. ศ.ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา                     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5. นางจรีพร เทพผดุงพร                                 ประธานกรรมการบริหาร บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว
6. คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร                              กรรมการผู้จัดการ บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว
7. ดร.พรศยนัฐ เทพผดุงพร                             กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว
8. คุณเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร                          กรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว
9. คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร                          กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขาย บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว

Comments