เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ เปิดคลังสินค้า DG แห่งใหม่ที่ TPARK บางนานายปธาน สมบูรณสิน (ที่ จากซ้ายกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) พร้อมด้วยนางสาวปิยนาถ ศรีตภานุ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย TPARK ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิภาดา ดวงรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และนางเยาวลักษณ์ ชวธนากร (ขวารักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ในโอกาสเปิดคลังสินค้าสำหรับวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Warehouse) แห่งใหม่ ที่โครงการ TPARK บางนา บนพื้นที่ 2,700 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าแห่งนี้เป็นคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ  โดยมี TPARK เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนดใน พ.ร.บ วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Comments