กลุ่มบริษัททิปโก้ คืนประโยชน์สู่สังคมและชุมชน เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้ง
กลุ่มบริษัททิปโก้ นำโดย ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธาน และ สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร พร้อมเหล่าผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมและชุมชน เนื่องในวัน “รำลึกผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททิปโก้ คุณประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร” โดยตลอดทั้งวันได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรม “ปลุกผัก รักปุ๋ย” ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่าย, บรรจุถุงปุ๋ย, ปลูกผักสวนครัว ณ สวนสาธารณะพญาไทภิรมย์ 2. หารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิรามาธิบดี ณ สยามพารากอน 3. กิจกรรม “น้องเป็นหู พี่เป็นตา” พาน้องๆผู้พิการทางสายตาไปพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม และ 4. “กิจกรรมแก่นธรรม นำสุข” เจริญสมาธิที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและเหล่าพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมหลักของช่วงเช้า “ปลูกผัก รักปุ๋ย” นั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมที่ กลุ่มบริษัททิปโก้ ทำร่วมกับ สำนักงานเขตพญาไท โดยมีนายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ให้การต้อนรับและร่วมผลิต บรรยายขั้นตอนที่มาที่ไปของการทำน้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ที่หน่วยงาน และโรงงานสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมและชุมชนเช่นกัน

ลักษณา ทรัพย์สาคร กล่าวว่า “กลุ่มบริษัททิปโก้ ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม เราเล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัททิปโก้ กับผู้คนในสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของกันและกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ก็อยากสร้างนิสัยของการช่วยเหลือ แบ่งปัน และนึกถึงผลกระทบที่จะไปสู่ผู้คนรอบข้างให้แก่พนักงานของเรา เพื่อต่อไปพวกเขาจะได้ส่งต่อความคิดนี้ไปสู่คนอื่น ๆ เราก็จะได้สังคมที่มีแต่น้ำใจไมตรีต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์” ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้พนักงานและทุกฝ่ายตระหนักถึงคำว่า “กตัญญูตอบแทนคุณ” ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของ ประสิทธิ์ ทรัพย์สาคร ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททิปโก้ ที่มีแนวคิดการดำรงชีวิตว่า “ผมอยู่ได้ด้วยการรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณ ทำธุรกิจในสิ่งที่สังคมได้ประโยชน์ เราได้ประโยชน์ด้วย แต่ส่วนรวมต้องได้ประโยชน์มากกว่าเรา”

Comments