“คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค” สานต่อกลยุทธ์ธุรกิจยั่งยืน ในโครงการ “ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” ปีที่ 7 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขอนามัย “AQUARIUS” ตอกย้ำผู้นำตลาดกลุ่มสินเค้าเพื่อธุรกิจ
บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จำกัด สานต่อกลยุทธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษให้แก่โลก กับโครงการ “ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า : Reduce Today Respect Tomorrow” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ชีวิตมีสุขในวันข้างหน้า

นายกรัณย์ แสงไฟ ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป แผนกกลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค โปรเฟสชันแนล ประจำประเทศไทย เมียนมาร์ และอินโดจีน เปิดเผยว่า “วิสัยทัศน์ของคิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนากลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการรับรองจาก Forest Stewardship Council หรือ FSC ซึ่งบริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจับมือกับพันธมิตรสร้างโลกสวยอย่างยั่งยืนกับการจัดงานประจำปี กับโครงการ “ลดการใช้ในวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า : Reduce Today Respect Tomorrow” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ผ่านกิจกรรมการร่วมสนุกกับ Innovation D.I.Y. Contest พร้อมชมนิทรรศการ และสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ Innovation For Better Tomorrow (นวัตกรรมสีเขียว เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า) โดยคุณท็อป - พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักคิดสร้างสรรค์โลก และผู้บริหารร้านขายสินค้ารักษ์โลก Eco Shop”

 นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายวิจารณ์ สิมะฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คิมเบอร์ลี่ย์คล๊าคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ AQUARIUSกล่องใส่กระดาษเพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุดผ่านแฟชั่นโชว์ถ่ายทอดเรื่องราวคุณสมบัติที่โดดเด่น พร้อมสอดแทรกคุณสมบัติผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ในรูปแบบที่เรียบหรูอย่างลงตัวจากนางแบบชื่อดัง ซาร่า เล็กจ์
 
นายกรัณย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่การแข่งขันสูงขึ้น องค์กรต่างๆ ได้มีการทำงานร่วมกับแรงงานโดยใช้หลักการ LEAN การปรับลด หรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ จึงส่งผลให้การดูแลสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน และผู้ที่ใช้บริการในสถานที่นั้นๆ กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ผู้นำกลุ่มสินค้าเพื่อธุรกิจ ขอแนะนำ AQUARIUS กลุ่มผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุกระดาษ เพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุด มีลักษณะเฉพาะในการป้องกัน

Comments