สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองคาย ปลื้ม งาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย” ได้รับการตอบรับดี


เปิดมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่ : นางมาลี  โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(ที่ 5 จากขวา)   และตัวแทนทูตการค้าจากประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมทำ พิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย โดยมี พระเอกและนักร้องชื่อดังร่วมสร้างสีสันด้วยการเดินแบบชุดประจำชาติไทย และ เล่นมินิคอนเสิร์ตให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินก่อนจะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกภายในงานนั่นก็คือ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ   งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และลานน้ำพุพญานาค (หน้าศาลากลางหลังเก่า)

จังหวัดหนองคาย,4 เมษายน 2557:แถลงข่าวพร้อมจัดพิธีเปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน มหกรรมการค้าลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย ภายในงานมีผู้ประกอบการจากทางประเทศไทย และ ประเทศเพื่อนบ้าน คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยมี นางมาลี  โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าว ณ  โรงแรม อัศวรรณ   .หนองคาย  
นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดงานว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน  การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557  โดยกำหนดจัดงาน  มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง  จำนวน 3 ครั้ง  ซึ่งครั้งที่ 1  ได้ดำเนินการแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย  และ ครั้งที่ 3 จะจัดที่จังหวัดเชียงราย สำหรับการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการจัดครั้งที่ 2 ที่จังหวัดหนองคาย โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8  เมษายน  2557  ซึ่งเป็นวาระพิเศษ  ร่วมเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1  ครบรอบ 20 ปี  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมหลัก  อาทิเช่น การจัดสัมมนา / เสวนา / เพื่อส่งเสริมการค้า  การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้าน นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าในนามของ ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ  คณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศออสเตรเลีย  รวมทั้ง ประชาชนชาวไทยด้วยกันจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ  และต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้โอกาสจังหวัดหนองคาย  เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อาเซียน  เป็นสถานที่จัดงาน มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย (2st Mekong Trade Fair, Nong Khai)  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน  2557  ซึ่งเป็นช่วงเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1  ครบรอบ 20 ปี  ในวันที่ 8 เมษายน 2557นี้  ซึ่งจะทำให้จังหวัดหนองคาย  เป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทางการค้า  การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นในอนาคต  รวมทั้งได้กระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น    ขอเชิญชวน ประชาชนชาวไทย  และ ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเที่ยวชมงาน  และร่วมเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  ครบรอบ 20 ปี  ในช่วงวันที่ 4 - 8 เมษายนนี้ครับนายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  กล่าวทิ้งท้าย
ทางด้าน นางศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าจัดงาน มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี เราได้คู่ค้าที่ business matching จำนวน 20 คู่ คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท  ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเปิดการค้าประเทศแถบลุ่มน้ำโขง  และเชื่อว่าเมื่อประเทศแถบลุ่มน้ำโขงมีแนวทางในการดำเนินการค้าร่วมกันอย่างเปิดกว้างและรับฟังแนวคิดของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงนางศรุดา     นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าเยี่ยมชม  ช้อป  ชิม ชิลล์ สินค้าภายในงานตั้งแต่วันที่ 4 - 8  เมษายน  2557  เวลา 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และลานน้ำพุพญานาค (หน้าศาลากลางหลังเก่า) 

Comments