เฮเฟเล่ พร้อมบุกตลาดภาคอีสาน เปิดศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น ตั้งเป้าส่งต่อสินค้าและบริการครบทุกภูมิภาค -เสริมความแข็งแกร่ง เตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558-
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. โฟลเคอร์ เฮลสเติร์น (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เดินหน้ารุกตลาดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 3 ในประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น มุ่งหวังส่งต่อสินค้าและบริการได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค และเตรียมเสริมความแข็งแกร่งต้อนรับประชาคมเศษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดขอนแก่น นายเสน่ห์ นนทโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

Comments