เทสโก้ โลตัสตั้งเป้าทำความดี 1,000 ชุมชน สานต่อโครงการ “1 ล้านชั่วโมง ร่วมใจพัฒนาชุมชน” ปีที่ 3

กรุงเทพฯ : เทสโก้ โลตัส รุกหนักกิจกรรม CSR แบบยั่งยืนในปี 2555 หลังประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ล่าสุด เทสโก้ โลตัสหนุนสร้างความสามัคคีและส่งเสริมคนทำความดีในสังคมไทย ตั้งเป้าชวนพนักงานทำความดีอย่างน้อย 1 ล้านชั่วโมงใน 1,000 ชุมชน ในปีนี้ เพื่อสานต่อโครงการ “1 ล้านชั่วโมง ร่วมใจพัฒนาชุมชนปีที่ 3 พร้อมเปิดตัวโครงการในปีนี้อย่างเป็นทางการ โดยมีพนักงานเทสโก้ โลตัสกว่า 100 คน นำโดย คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัสและประธานมูลนิธิ เทสโก้เพื่อไทย ร่วมทำกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัด พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เนื่องในวันมาฆะบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการฯ “1 ล้านชั่วโมง ร่วมใจพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงค์คือการรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานเทสโก้ โลตัส กว่า38,000 คน ทั่วประเทศ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์แก่ 1,000 ชุมชนให้ครบ 1 ล้านชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งโครงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกรูปแบบกิจกรรมทำความดีเองเพื่อให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ตามหนึ่งในปฏิญญาชุมชนของเทสโก้ โลตัสที่ว่า เราจะสนับสนุนชุมชนด้วยความกระตือรือร้นนอกจากนี้  พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี ยังเป็นตัวแทนของเทสโก้ โลตัส ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและยั่งยืนอีกด้วย

คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิ เทสโก้เพื่อไทย และประธานกรรมการ  บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กล่าวว่า "โครงการฯ นี้เป็นอีกความสำเร็จของเทสโก้ โลตัสในการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่เราได้อาศัยอยู่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา พนักงานเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ได้ร่วมทำความดีรวมกว่า 2 ล้าน 3 แสนชั่วโมงผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนกว่า 800 แห่ง พร้อมทั้งยังได้บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกว่า 36 ล้านบาท นอกจากนี้ การที่พนักงานในองค์กรของเรากว่ 38,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นับเป็นนัยสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน "

ในปีนี้ โครงการ “1 ล้านชั่วโมงร่วมใจพัฒนาชุมชนจะมีการประกาศความสำเร็จสำหรับปีที่ 3 ของเราอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการถวายชั่วโมงความดีทั้งหมดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของวงชนไทยในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยเราจะเชิญชวนพนักงานและลูกค้าในทุกชุมชนที่มีเทสโก้ โลตัส ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอย่างภาคภูมิใจ

ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานเทสโก้ โลตัสของเรา ต่างมีจิตสำนึกในการทำกจกรรมเพื่อชุมชน ถึงแม้ว่าพวกเาจะยุ่งแค่ไหนก็ตามในแต่ละวันก็ยังสามารถจัดสรรเวลามาดูแลชุมชนท้องถิ่นที่สาขาเราอาศัยอยู่  ซึ่งกิจกรรมความดีเหล่านี้แสดงห้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส ในการ ร่วมสร้างความแตกต่างแก่ชุมชนตามปรัชญา เราใส่ใจคุณคุณสุนทร กล่าวสรุป

Comments