กระทิงแดง ซุ่มเงียบ บุกตลาดจัดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ เตรียมขึ้นแท่นผู้นำตลาดจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าที่ครบวงจร

กระทิงแดงส่ง “เดอเบล” บริษัทในเครือลุยตลาดจัดจำหน่ายรุกลูกค้านอกเครือกระทิงแดง ชูจุดเด่นความพร้อมทีมงานท้องถิ่น ระบบจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หลังเตรียมการมา 10 ปี และประสบความสำเร็จสร้างรายได้ 10,000 ล้านบาทในรอบปีที่ผ่านมา
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริษัท เดอเบล จำกัด และนายอดิสร ลิ้มณรงค์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท เดอเบล จำกัด และบริษัทเดอเบลสาขาอีก 12 สาขา ทั่วประเทศ

โดยเป็นบริษัทในเครือกระทิงแดง ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2545 มีจุดมุ่งหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภค-บริโภคภายในประเทศไทย โดยแบ่งช่องทางการขายและจัดจำหน่ายเป็น 4 ช่องทางหลัก คือ

1. ร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่มีสาขาทั่วประเทศ

2. ร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่ และร้านค้าส่ง

3. ร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วไป

4. ร้านค้าปลีกในสถานศึกษา และบริเวณใกล้เคียง

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรท้องถิ่น ผ่านกระบวนการทำงานและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นมาตราฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น จนได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ จากร้านค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์ จนทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้รวมกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2554

บริษัท เดอเบล จำกัด ได้แบ่งพื้นที่การจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย เป็น 13 เขต รับผิดชอบโดย 13 บริษัทสาขา พร้อมกับลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายในทุกเขตพื้นที่ เช่น อาคารคลังสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า อาคารสำนักงาน รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น


ด้วยกลยุทธหลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น บริษัทได้รับสมัครพนักงานคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และเป็นคนในพื้นที่ที่สาขาตั้งอยู่เข้าเป็นพนักงานประจำมากกว่า 1,250 คน เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญและทัศนคติที่ดี สำหรับปฏิบัติงานในแต่ละสาขา
ปัจจุบัน บริษัท เดอเบล จำกัด มีความพร้อมในการรับจัดหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัท ทั้งแบบทั่วประเทศและเลือกรายภูมิภาค โดยมีการครอบคลุมร้านค้าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ทั้งหมด ร้านค้าส่งกว่า 4,000 ร้านค้า ร้านค้าปลีกทั่วไปผ่านหน่วยรถอีกกว่า 100,000 ร้านค้า และร้านค้าในสถานศึกษามากกว่า 2,000 สถาบัน

Comments