กระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญ “ iLIKE”


กระทรวงพาณิชย์จัดแคมเปญ “ iLIKE”

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญ“ iLIKE” ปลุกกระแสสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียให้คนไทยรู้จักและหันมาสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรม และให้ผู้ประกอบการได้เห็นโอกาสในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร เน้นให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value-based Economy ) ตามนโยบายของรัฐบาลนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้  ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ทั้งในด้านคุณประโยชน์ ความหลากหลาย คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนั้น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ  “iLIKE” ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ที่คุณประโยชน์ มีความหลากหลาย  มีคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ยกตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิของไทยสามารถนำมาแปรรูปสร้างสร้างให้เป็นกลุ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่  ๆ  ของไทยได้อย่างมากมาย ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง และเป็นกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร   

การเปิดตัวแคมเปญ "iLIKE” ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยรู้จักและหันมาสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าเกษตรเหล่านี้มากขึ้นด้วย และในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้เห็นโอกาสในการนวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value-based Economy ) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป และเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่า คุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรนวัตกรรม อันจะส่งผลให้อุปสงค์ของสินค้ากลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น แคมเปญ "iLIKE” จะช่วยส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่  หันมาพัฒนาธุรกิจโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมานวัตกรรมเป็นสินค้า อุปโภคบริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมไทย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี
                “เราได้ทำการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมหรือ Api ( The Institute of Agricultural Product Innovation) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดภายใต้ชื่อแคมเปญ “ iLIKE” ซึ่งได้จัดมีการทำคลิปวีดีโอ ที่ชื่อ " สิ่งดี ๆ กำลังจะเกิด" เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมสนุกในสถานที่ชุมชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่นย่านการค้าต่าง ๆ เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดทำสกู๊ป,บทสัมภาษณ์และโมชั่น อินโฟกราฟิก (Motion Infographic) และได้จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าเกษตรนวัตกรรมรวมเป็นรูปเล่มและโค้ด(Code)เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลได้โดยง่าย”

นางสาวชุติมา กล่าวว่า หลังจากจบแคมเปญนี้แล้ว ทางสถาบันส่งเสริมสินค้านวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะได้มีการจัดCampaign ที่ 2 : Develop # สู่การพัฒนา ในช่วงเดือนเมษายน  พฤษภาคม 2561   หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน จะมีการจัด Campaign ที่ 3 :สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ซึ่งในแคมเปญต่อไปนั้น จะมีกิจกรรมมากมายเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น  ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK : สิ่งดี ๆ กำลังจะเกิดขึ้นได้ที่ไลน์ ( LINE)  : i LIKE

Comments