สถาบันอาหาร ทำ MOU กับ TAITRA ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านอาหารระหว่างไทย-ไต้หวัน


สถาบันอาหาร ทำ MOU กับ TAITRA
ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านอาหารระหว่างไทย-ไต้หวัน


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม(คนขวา) และมร.ไซมอน หวัง รองประธานกรรมการบริหาร สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน หรือTAITRA(Taiwan External Trade Development Council) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการแบ่งปันความรู้และความชำนาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากร โดยมุ่งเน้นที่1) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบริษัทไทยและไต้หวันตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหาร รวมทั้งSMEs และธุรกิจเริ่มต้น 2) การรวบรวมข้อมูลและการวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ศึกษากฎระเบียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดอาหารในประเทศที่น่าสนใจ และ 3)ให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลไทยและไต้หวันในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยโดยใช้มาตรการต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ภายหลังการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้TAITRA ได้ให้การสนับสนุนจัดหาบริษัทนำเข้าและค้าส่งของไต้หวันจำนวน 17 บริษัท มาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ(Business Matching)กับผู้ประกอบการคลัสเตอร์มะพร้าวจากประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานนำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท I-MEI FOODSจำกัด อีกด้วย

Comments