สมาคมโรงแรมไทย ลงนามความร่วมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุ นการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ (Food & Hotel Thailand)สมาคมโรงแรมไทย ลงนามความร่วมมือกับ ยูบีเอ็ม บีอีเอส ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุ นการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และ นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือและสนั บสนุนการจัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ งานแสดงสินค้าอุ ตสาหกรรมอาหารและบริการนานาชาติ ระดับพรีเมี่ยมของไทยและภูมิ ภาคอย่างเป็นทางการ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมโรงแรมร่ วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments