KTBGS รับมอบใบเกียรติคุณรับรอง Green Meetings

KTBGS รับมอบใบเกียรติคุณรับรอง Green Meetings 


อรจรรยา จันทรวรสุทธิ์ (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS  ได้รับเกียรติให้เข้ารับมอบใบรับรอง Green meetings พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments