โครงการ “กล่องวิเศษ Keep 2 Share”โครงการกล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด และบริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมจากลุ่มเยาวชน Keep 2 Share โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตระหนักในเรื่องของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะ ด้วยการ แกะ ล้าง เก็บ กล่องยู เอช ที ที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นชิป บอร์ดผลิตเป็นโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
โดยโครงการ “กล่องวิเศษ Keep 2 Share” เป็นโครงการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ได้พร้อมให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ หน่วยงาน ภาครัฐและ เอกชน ร่วมกัน แกะ ล้าง เก็บกล่องเปล่า ยู เอช ที ที่ใช้แล้ว ส่งได้ที่จุดรับบริจาคกล่อง ยูเอชที 6 จุด ณ ศูนย์การค้าพารากอนและศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.ampolfood.com/csr

Comments