สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก วิฟ เอเชีย เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งเป้ารับผู้ชมงานกว่า 40,000 รายทั่วโลก



สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก วิฟ เอเชีย เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งเป้ารับผู้ชมงานกว่า 40,000 รายทั่วโลก

กรุงเทพฯ – 15 มีนาคม 2560

เริ่มแล้วกับสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์และสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “วิฟ เอเชีย 2017” โดยมืออาชีพด้านเวทีเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 13 ของการจัดงาน ภายใต้คอนเซ็ป From Feed to Food หรือ ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์จนถึงการแปรรูปเป็นอาหารร ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา

นำเสนอเทคโนโลยีคับคั่งกว่า 1,057 บริษัท จาก 55 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน, สหรัฐ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, ไทย ฯลฯ เต็มทุกพื้นที่ ตั้งแต่ฮออล์ 98-104 กว่า 40,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยการประชุมวิชาการมากมาย อาทิ การสัมมนาด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์เลี้ยง, การสัมมนาด้านธุรกิจนมวัว, การสัมมนาเพื่อการเพิ่มคุณภาพสุกร, การสัมมนาเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ โดยนับเป็นสุดยอดงานธุรกิจเพื่อวงการปศุสัตว์ที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลก และคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 15,000 ล้านบาท

งานวิฟ เอเชีย 2017 จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ร่วมด้วย ผู้อำนวยการทีเส็บ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ทูตจากนานาประเทศ พร้อมผู้สนับสนุนจากภาครัฐ-เอกชน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล อาเซียน เพอร์ซัลแนลลิตี้ อะวอร์ด (Asian Personality Awards) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง นายรูวัน เบอร์คูโล – ผู้จัดการโครงการวิฟ ทั่วโลก, นางปนัดดา อรรถโกวิท ผู้จัดการโครงการวิฟ เอชีย และนายไนเจล ฮอร็อกส์ กรรมการผู้จัดการ วารสาร Positive Action Publications มอบรางวัลให้กับบุคคลพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนและเสียสละในวงการอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Personality Awards) โดยนับเป็นสุดยอดงานธุรกิจเพื่อวงการปศุสัตว์ที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลก

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือ โซนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งทางผู้จัดฯ ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มาจัดแสดงเป็นโซนพิเศษ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชดำริและถ่ายทอดสู่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจระดับท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นไปที่ โครงการเพาะเลี้ยงปลานิลในพระตำหนักสวนจิตลดดา สู่การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อต่อยอดสู่การประกอบอาชีพแก่เกษตรกรไทย, โครงการ โคนม สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่การต่อยอดสุ่อาชีพที่ยั่งยืน และปิดท้ายด้วยโครงการเกษตรเพื่อเกษตรกร สวนจิตรลดา นำเสนอความรู้เกี่ยวกับนาข้าวทดลองและโรงสีข้าวตัวอย่าง ซึ่งพาวิลเลี่ยนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณะผู้เปิดงาน ตลอดจนผู้ที่มาชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ทางด้าน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาการเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ กระจายความเจริญและรายได้สู่ทุกภูมิภาค เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความอย่างยั่งยืน โดยไม่เพียงแต่ใช้บริโภคในประเทศเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการส่งออกและการแข่งขันในตลาดโลกด้วย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริง เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมธรรมดาสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ด้วยการคัดสรรบริษัทที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาโชว์ผลงานภายในงานวิฟ เอเชีย 2017”

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “ ทีเส็บเป็นผู้สนับสนุนงาน วิฟ เอเชีย 2017มาโดยตลอด นับว่างานนี้เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนา ในอุตสาหกรรมด้านเกษตร ปศุสัตว์ ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผู้แสดงสินค้า ความทันสมัยของเทคโนโลยี การนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ความหลากหลายของคูหาพิเศษและพาวิลเลียนนานาชาติ ตลอดจนความเป็นมืออาชีพของคณะผู้จัดงานฯ และพันธมิตร โดยในปีนี้ ทีเส็บได้เน้นสนับสนุนด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ และแคมเปญการตลาด CONNECT Businesses โดยดึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วโลก เพื่อทำการจับคู่เจรจาธุรกิจกันภายในงาน และแคมเปญส่งเสริมการตลาดล่าสุด EXHIBIZ IN MARKET ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Pavilion leader เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดแสดงสินค้า และมีผู้แสดงสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น “

นอกจากงานวิฟ เอเชีย จะเป็นงานที่ตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์แล้ว ทางวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยังจัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งเอเชีย “งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย” และ “งานฮอร์ติ เอเชีย” งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพืชสวนแห่งเอเชีย ในฮอลล์ 105-106 เพื่อดึงให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าสำหรับวงการเกษตรและปศุสัตว์อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15-17 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซค์ www.vivasia.nl หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-670-0900

Comments