ฟิลิปส์แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างฟิลิปส์ ปี 2560 ผนึกกำลังพันธมิตรรักษาแชมป์ความเป็นผู้นำในประเทศไทยฟิลิปส์แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างฟิลิปส์ ปี 2560 ผนึกกำลังพันธมิตรรักษาแชมป์ความเป็นผู้นำในประเทศไทย

ในระหว่างลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างฟิลิปส์ ปี พ.ศ. 2560   เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างฟิลิปส์ ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย (ที่ จากซ้าย)  คุณเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย  (จากซ้าย) คุณพจิกาญ แซ่ลิ้มบริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จำกัด  (ที่ จากซ้าย) คุณคมสัน เตชะศรีสุขโข  บริษัท เอส. เอ็น. เค. ธนบุรี จำกัด  และบริษัท แสงนคร ไลท์ติ๊ง จำกัด (ที่ จากซ้ายคุณธนา อริยะวัฒน์กุล  บริษัท วายเคที จำกัด (ที่ จากขวา)   คุณภาระวี ฮ้อแสงชัย บริษัท เอเธนส์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดกรุงเทพเขต1 / สาขาเชียงใหม่/ สาขาพิษณุโลก (ที่ จากขวา) คุณกิตติรัดน์ เมฆมณี  บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น กรุงเทพเขต 2  ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ปริมณฑล และ   (ขวาสุด)  คุณนิรุธ ธีรอำพน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทสกล มาร์เก็ตติ้ง  ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกัน ในปี 2560 เพื่อรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 เป็นปีที่ 65  

Comments