เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ กฟผ. ร่วมศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ กฟผ.ร่วมศึกษาแนวทางใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และลดระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า โดยนวัตกรรมดังกล่าว ครอบคลุมถึงการใช้สารเคลือบและสารทำความสะอาดภายในหม้อน้ำ และการใช้หุ่นยนต์เพื่อสำรวจโครงสร้างพื้นฐานการผลิตไฟฟ้า

โดยมีคุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ซ้ายสุด)ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ และคุณวัฒนา หลายเพิ่มพูน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

Comments