เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม


ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และณรงค์ เขียดเดช    (ที่ จากซ้าย) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ จะร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างแท้จริง 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการ ได้แก่ หุ่นยนต์ตรวจสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง ช่วยทดแทนการทำงานของคนบนพื้นที่อันตราย การออกแบบพัฒนากำแพงกันเสียงบนสะพานด้วยพลาสติกน้ำหนักเบา และตู้เก็บค่าผ่านทางที่ออกแบบพิเศษตามหลักสรีรวิทยา

Comments