“เอเจเติมสบาย” มอบเงินบริจาคและตู้เติมเงินให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ ”ปันน้ำใจผ่านสภากาชาดไทย”“เอเจเติมสบาย” มอบเงินบริจาคและตู้เติมเงินให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ ”ปันน้ำใจผ่านสภากาชาดไทย”

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สองจากซ้าย)พร้อมด้วยดร.อธิษฐ์ วีระรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายขายและการตลาด(ที่หนึ่งจากซ้าย) บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(เอเจเติมสบาย) มอบเงินบริจาคและตู้เติมเงิน “เอเจเติมสบาย”จำนวน 10 ตู้รวมเป็นจำนวน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท)ให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ”ปันน้ำใจผ่านสภากาชาดไทย” โดยกำไรทั้งหมดจากการให้บริการของตู้เติมเงินมอบให้สภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสภากาชาด โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ (ที่สองจากขวา)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้และ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย(ที่หนึ่งจากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้

Comments