เอสซีจี เคมิคอลส์ ชูนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Plastics for Life” ในงาน A-PLAS 2016


เอสซีจี เคมิคอลส์ ชูนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “Plastics for Life”
ในงาน A-PLAS 2016

ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้การต้อนรับ ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่บูทเอสซีจี เคมิคอลส์ ในงาน A-PLAS 2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “พลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี Plastics for Life” อาทิ เครื่องมือผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ หรือ CTR (Carpal Tunnel Retractor - CTR) ชุดภาชนะอาหาร Origami Palm Melamine นวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยแบบ Freeze to Heat เป็นต้น

ในภาพจากซ้าย: พงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ กรรมการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุชาติ ซื่อสัจจกุล นายกกิติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานจัดงาน A-PLAS 2016 ดร. พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ พิชัย ชูเอกวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และปริญญา ชื่นมีเชาว์ นายกกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Comments