“เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแห่งแรกในประเทศไทย”


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง– บริษัท แบ็กซ์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้นำในการดูแลระบบการทำงานของไต ได้เปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis; PD) แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิกฤตบริบาลของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตแห่งใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มความสามารถของแบ็กซ์เตอร์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องจำนวนกว่า 16,000 ราย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
โรงงานนี้ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง จะช่วยสร้างงานในชุมชนมากกว่า 400 คน ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ งานผลิตด้านเภสัชกรรม ระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระบบอัตโนมัติด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ระบบความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

มร.พอล ไวเบิร์ต (Mr. Paul Vibert, corporate vice president and president, International, Baxter International Inc.) รองประธาน และประธานด้านกิจการต่างประเทศ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล อิงค์ ได้กล่าวว่า “โรงงานใหม่แห่งนี้ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแบ็กซ์เตอร์ที่มีต่อตลาดในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และสังคมไทย”
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 แบ็กซ์เตอร์ได้ให้การสนับสนุนนโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกของประเทศไทยที่เน้นให้การล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรกในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (PD first policy) ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ริเริ่มใช้นโยบายนี้เพื่อจะให้ทางเลือกด้านการรักษาที่มีความคุ้มค่าให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทุกคนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตน้ำยาล้างไต แบ็กซ์เตอร์ฯ กล่าวว่า  “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กว่า 70,000 ราย ซึ่งโรงงาน แบ็กซ์เตอร์ จะผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้ปกติโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับครอบครัวและชุมชน ผมมีความยินดีที่เห็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงภายในประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังจะนำไปสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย”

ในการเปิดโรงงานในวันนี้ แบ็กซ์เตอร์ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเภสัชกรรมที่ก้าวหน้าจากการจัดแผนการฝึกงานให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์อีกด้วย

แบ็กซ์เตอร์ เปิดดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยมียาและเวชภัณฑ์หลายประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลและการบริบาลด้านโรคไต ซึ่งแบ็กซ์เตอร์ได้จัดหาน้ำยาล้างไตทางช่องท้องจำนวนหลายล้านถุงในแต่ละปีให้แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังถึงบ้าน นอกจากนี้แบ็กซ์เตอร์ ประเทศไทย ยังมียาและเวชภัณฑ์ด้านโภชนาการ การผ่าตัด ( Biosurgery) การระงับความรู้สึก (Anesthesia) และการรักษามะเร็ง รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy; CRRT)
ข้อมูลเกี่ยวกับแบ็กซ์เตอร์

แบ็กซ์เตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ มียาและเวชภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลและการบริบาลที่จำเป็นด้านโรคไต ทั้งการล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน การฟอกเลือดในภาวะไตวายเฉียบพลันและการฟอกเลือดในศูนย์ไตเทียม นอกจากนี้แบ็กเตอร์ยังมีสารละลายสำหรับฉีดทางหลอดเลือดดำ (IV) ระบบการให้สารละลาย และสารอาหารทางเส้นเลือด รวมทั้งเครื่องมือ เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัด (Biosurgery) ยาระงับความรู้สึก และระบบการบริหารการให้ยาอัตโนมัติแก่ผู้ป่วยด้วยซอฟแวร์และการบริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และการบริการอันหลากหลายของบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว พนักงานของแบ็กซ์เตอร์ทั่วโลก ได้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์อันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นมรดกแสดงความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยของชนรุ่นต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง
การล้างไตทางช่องท้อง (PD) เป็นการบำบัดซึ่งผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน การบำบัดวิธีนี้จะช่วยลดสารพิษและขจัดของเหลวส่วนเกินผ่านทางเยี่อบุบุผนังท้อง การล้างไต สามารถกระทำได้สองวิธี คือ (1) แบบต่อเนื่องด้วยตนเอง หรือ continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) ซึ่งผู้ป่วยจะเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตโดยใช้ถุงน้ำยาและท่อเชื่อมต่อกับสายท่อล้างไตวันละหลายครั้ง  และ  (2) วิธีการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ หรือ automated peritoneal dialysis (APD) ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาด้วยเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำงานขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับตอนกลางคืน ผลงานของแบ็กซ์เตอร์ในการผลิตนวัตกรรมการบริการล้างไตผ่านช่องท้อง ได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นคำตอบ และตัวเลือกให้กับผู้ป่วยในการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งแบบต่อเนื่องด้วยตนเอง (CAPD) และแบบอัตโนมัติ (APD)

Comments