สถาบันอาหาร ทำ MOU พัฒนาอาหารปลอดภัยให้ผู้ประกอบการในภูเก็ต


สถาบันอาหาร ทำ MOU พัฒนาอาหารปลอดภัยให้ผู้ประกอบการในภูเก็ต

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม(ที่ 2 จากขวา) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(กลาง) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่องการพัฒนาสถานประกอบการอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร สถานประกอบการผลิตและให้บริการอาหารภายในจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ณ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้                      

Comments