โตชิบาได้รับความไว้วางใจจาก GUNKUL ให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ณ เมืองคิมิตสึ จังหวัดชิบา ประเทศญี่ปุ่น


โตชิบาได้รับความไว้วางใจจาก GUNKUL ให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
ณ เมืองคิมิตสึ จังหวัดชิบา ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว - โตชิบา คอร์ปอเรชั่น (โตเกียว : 6502) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ให้เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 9 พันล้านเยน ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 33.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองคิมิตสึ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และมีกำหนดเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

การดำเนินกิจการของ Kimitsu Mega-Solar Plant นี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจาก GUNKUL และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าราว 45 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 10,000 ครัวเรือน*1

โตชิบา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงงานออกแบบและการจัดหาอุปกรณ์สำคัญเพื่อการติดตั้งในโรงไฟฟ้า ทั้งนี้โตชิบาได้ใช้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (PCS) ขนาด 750 กิโลวัตต์ จากการพัฒนาของ Toshiba Group ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด 98.6%*2 และ polycrystalline solar photovoltaic (PV) หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตจากผลึกซิลิคอนเชิงผสม ซึ่งจะช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมากด้วยต้นทุนไม่สูง

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความชำนาญรอบด้านของโตชิบา จึงสามารถตอบสนองกระบวนการวางแผนด้านธุรกิจ การออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้งระบบ รวมถึงการดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาในระยะยาวได้อย่างสม่ำเสมอ โตชิบายังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์เพื่อตอบโจทย์และการเป็นผู้ให้จัดสรรแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

*1 คำนวณจากอัตราการใช้พลังงานในครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่น (4,432 กิโลวัตต์ ต่อปี) ในวารสาร Shouene Seinou Katarogu (Energy Efficiency Performance Catalog) จัดพิมพ์โดย Agency of Natural Resources and Energy กระทรวงเศรษฐศาสตร์ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น
*2 ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้า Kimitsu Mega Solar Power Plant
ที่ตั้ง: เมืองคิมิตสึ, จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต : ประมาณ 33.5 เมกะวัตต์
อัตราการผลิตต่อปี : ประมาณ 45 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ต่อปี
อัตราการลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ : ประมาณ 20,000 ตัน ต่อปี
ขนาดพื้นที่ : 47 เฮกตาร์

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL
ผู้บริหาร:  นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการบริษัท
ก่อตั้ง: พ.ศ. 2525
ที่ตั้งสำนักงาน : 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
ธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนและการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหา การก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจการบำรุงรักษา

###

Comments