“เน็กซ์” ร่วมใจมอบสื่อการเรียนรู้ให้เด็กผู้พิการทางสายตา ในกิจกรรม “NEXT Charity ให้เสียงส่องทาง”


“เน็กซ์” ร่วมใจมอบสื่อการเรียนรู้ให้เด็กผู้พิการทางสายตาในกิจกรรม “NEXT Charity ให้เสียงส่องทาง”

บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (N.E.X.T) ผู้นำสื่ออินสโตร์ เรดิโอ นำทีมโดย นายวิญญลักษณ์ โสรัต, นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์, นายจิรพงศ์ โรจนวาสี และนายจิรพงศ์ โรจนวาสี มอบสื่อการเรียนรู้จากผู้มีจิตอาสาที่ร่วมกันบริจาคหนังสือเสียงผ่านการเล่านิทาน และสาระความรู้ต่าง ๆ บันทึกในรูปแบบไฟล์เสียงในกิจกรรม“NEXT Charity ตอน Brighter Voice ให้เสียงส่องทาง” ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา ได้เติมเต็มความรู้และเปิดโลกจินตนาการได้แม้ไม่สามารถมองเห็น  ทั้งนี้ยังได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 158,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา โดยมีนายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็ว ๆ

Comments