เทพผดุงพรมะพร้าว จัดงานใหญ่มอบทุน “88 โรงเรียน 88 พรรษามหาราชา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยนางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัทฯและเหล่าผู้บริหารระดับสูง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “88 โรงเรียน 88 พรรษามหาราชา” โดยมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนทุนละ 200,000 บาท จำนวน88 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 17,600,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อแนวคิดคืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคมที่บริษัทยึดถือมากว่า 40 ปี ในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อันหมายรวมถึงการสนับสนุนทางการศึกษา ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป โดยพิธีมอบทุนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เมื่อเร็วๆนี้

Comments