CPRAM สร้างชื่อให้ไทย รับรางวัล Deming Prize 2015 ญี่ปุ่นชี้ ระบบจัดการยอดเยี่ยมตามมาตรฐานสูงระดับโลกนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ซีพีแรม จำกัด ขึ้นรับรางวัล Deming Prize 2015 จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรของญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรทั่วโลก ที่มีความโดดเด่น ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)           ที่นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลก ในครั้งนี้   บริษัท ซีพีแรม จำกัด ถือเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรกของโลก และเป็นรายแรกของธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ณ KEIDANREN KAIKANประเทศญี่ปุ่น      เมื่อเร็วๆ นี้

Comments