ฟิลิปส์มอบรางวัลศูนย์บริการดีเด่นประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 มุ่งสร้างความประทับใจบริการหลังการขายให้กับผู้บริโภค(ที่2 จากขวา) คุณวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้ายสุด) คุณสิริวรรณ นิจกิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ไลฟ์สไตล์ฟิลิปส์ และ(ขวาสุด) คุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฟิลิปส์ ร่วมในพิธีมอบรางวัลศูนย์บริการดีเด่นประจำปี 2558 ครั้งที่ แก่ศูนย์บริการที่ชนะเลิศในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A ศูนย์บริการ พีเฮช อีเล็กทรอนิคส์ (นครราชสีมา) กลุ่ม ศูนย์บริการ ออลแคร์ (นนทบุรี) และกลุ่ม ศูนย์บริการธนาช่าง (นราธิวาส) เพื่อกระตุ้นให้ศูนย์บริการโดยแต่งตั้งสำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชิ้นเล็ก เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้ริการแก่ผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการเข้ารับบริการหลังการขาย โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดศูนย์บริการดีเด่น คือ ระยะเวลาในการให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม และความประทับใจของผู้บริโภคที่มารับบริการที่ศูนย์บริการ

Comments