สถาบันอาหาร เปิดงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชูวัตถุดิบไทยสู่ครัวโลก...จัดแข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากขวาซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3 (The 3rd Thailand Culinary World Challenge 2015) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 เหรียญสหรัฐ จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อส่งเสริม อัตลักษณ์แห่งอาหารไทย และครัวคุณภาพของไทย และรณรงค์ให้มีการใช้วัตถุดิบไทยในการปรุงอาหารไทยและอาหารนานาชาติทั่วโลก หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก(Thailand Food Quality to the World) โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(ที่ 6 จากซ้าย) นางพรทิพย์ เฟื่องอารมณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง(ที่ 2 จากซ้าย) และนายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร(ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมงานด้วย ณ ลานสยามสแควร์ซอย 11 ด้านหน้าฮาร์ดร็อค คาเฟ่ วานนี้(28 มี.ค.)


สยามสแควร์//สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักโภชนาการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Thailand Culinary World Challenge 2015 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 เหรียญสหรัฐ มุ่งรณรงค์ให้ใช้วัตถุดิบไทยในการปรุงอาหารไทย และอาหารนานาชาติผ่านเชฟ ทั่วโลกที่ตอบรับเข้าร่วมแข่งขันแล้วจาก 10 ประเทศ หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก(Thailand Food Quality to the World) พร้อมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมนิทรรศการภาพถ่ายและวิดีทัศน์เมนูโภชนาการเทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ จาก 600 เชฟทั่วประเทศ พบสุดยอดไฮไลท์ อาหารโภชนาการ 60 เมนูเทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ จากการสร้างสรรค์ของเซเลบริตี้เชฟชื่อดัง เชิญชวนประชาชนซื้อคูปองเพียง 60 บาท พร้อมรับน้ำดื่ม และชิมอาหารได้ฟรี 4 คำ รายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ลานด้านหน้าฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ ซอย 11 


นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพอันจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั้งเด็ก และเยาวชนโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะทรงเน้นหนักในเรื่องของโภชนาการ จนได้รับพระสมญานามว่า “เจ้าฟ้านักโภชนาการ” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายให้สถาบันอาหาร ดำเนินการโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถหลักของหน่วยงานจนกระทั่งเกิดเป็นงานที่สำคัญในวันนี้

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีเชฟจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมถึง 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมาร์, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเก๊า และสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้โจทย์การปรุงอาหารไทยด้วยวัตถุดิบไทย และการปรุงอาหารต่างชาติด้วยวัตถุดิบไทย ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารไทยให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติของอาหารไทย นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนารูปลักษณ์และวิธีการนำเสนอให้สวยงาม น่าสนใจ อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทย ตลอดจนสินค้าและบริการด้านอาหารได้อีกด้วย”


นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร World Class Food Safety Standard in Mass Catering สำหรับครัวต้นแบบ 60 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับ 600 ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล เป็นกิจกรรมเพิ่มเติม ที่สถาบันอาหารได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในครัวผลิตอาหาร(GMP in Mass Catering)ของCODEX พร้อมเชิญชวนให้ร่วมชมนิทรรศการเทิดไท้สมเด็จพระเทพฯ ข้อมูลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการภูฟ้า โดยจัดให้มีบูธลงนามถวายพระพร เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
            ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3 (The 3rd Thailand Culinary World Challenge 2015) ได้ทาง www.thailandculinaryworldchallenge.com และwww.facebook.com/thailandculinaryworldchallenge


ทีมเชฟจากมาเลเซีย คว้าแชมป์โลกสุดยอดเชฟครั้งที่ 3

ลานสยาม สแควร์ วานนี้(29 มี.ค.58) // ทีมเชฟจากประเทศมาเลเซีย โดยเชฟ Audee Cheah, Andy Leong, Willy Soon คว้ารางวัลสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 8,000 เหรียญสหรัฐ โดยทีมเชฟจากมาเลเซีย  มีคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันทั้งสองวัน ทั้งการปรุงอาหารนานาชาติและการปรุงอาหารไทยด้วยวัตถุดิบไทย  ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด VIP Vote of the day รับเงินสดมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ อีกหนึ่งรางวัลด้วยสำหรับการแข่งขันปรุงอาหารไทยด้วยวัตถุดิบไทยด้วยเมนู แกงส้มมะละกอ  ปลากะพงทอดกรอบผัดพริกขิงเสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ และต้มยำกุ้ง 
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที 1 เงินสดมูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมถ้วยรางวัล และโล่ห์เกียรติยศ ได้แก่ ทีมจากสหรัฐอเมริกา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมถ้วยรางวัล และโล่ห์เกียรติยศ ได้แก่ ทีมจากกัมพูชา ดยมีเชฟจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมาร์, สิงคโปร์, กัมพูชา, ฮ่องกง, สาธารณรัฐเช็ก, จีน และมาเก๊า
การแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 3 หรือ The 3rd  Thailand Culinary World Challenge 2015  จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของ สมาคมเชฟประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก(Thailand Food Quality to the World) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม ที่ผ่านมา  ณ ลานสยามสแควร์ ซอย 11

Comments