ตรุษจีนนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ฟันธง!! อาชีพไหนรุ่ง อาชีพไหนร่วง คอนเฟิร์ม 8 อันดับ อาชีพเฮง รับปีมะแม
"เฮง เฮง เฮง" คำพูดกันติดปากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าใครก็อยากเฮงเฮงกันทั้งนั้น นอกจากช่วงนี้ต้องรีบเช็คดวง เช็คปีชง จากเหล่าหมอดู หรือโหรชื่อดังแล้ว คนยุคใหม่อย่างเราๆ ไม่ควรพลาด เช็คอันดับอาชีพรายได้ดี ประจำปี 2558 ไว้ด้วย ผลสรุปจากการศึกษาหรือสำรวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ทำการสำรวจเกี่ยวกับ 8 อันดับอาชีพรายได้ดีของประเทศไทย ประจำปี 2558 มีดังนี้

อันดับ 8 สายงาน การบริการสำนักงาน (Office Service) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร (Administration Manager) มีรายได้ถึง 152,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 - 45,000 บาท/เดือนอันดับ 7 สายงาน อาคารและการก่อสร้าง (Building & Construction) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง (Construction Manager) มีรายได้ถึง 250,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 - 90,000 บาท/เดือน

อันดับ 6 สายงาน ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ตำแหน่งทีมีรายได้ดีที่สุด คือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Head of HR/ HR Director) มีรายได้ถึง 325,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 - 40,000 บาท/เดือน อันดับ 5 สายงาน การผลิต (Manufacturing & Production) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ ผู้จัดการการดำเนินงานสายการผลิต (Factory/ Manufacturing/ Operations Manager) มีรายได้ถึง 340,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 18,000 - 80,000 บาท/เดือน

อันดับ 4 สายงานSupply Chain ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ ตำแหน่งSupply Chain Manager มีรายได้ถึง 360,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 - 63,000 บาท/เดือน อันดับ 3 สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) มีรายได้ถึง 396,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 - 60,000 บาท/เดือน   

อันดับ 2 สายงาน การขาย และการตลาด (Sales & Marketing) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Head of Sales & Marketing) มีรายได้ถึง 420,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 - 60,000 บาท/เดือน อันดับ 1 การเงิน และการบัญชี (Accounting & Finance) ตำแหน่งที่มีรายได้ดีที่สุด คือ หัวหน้าฝ่ายการเงินและการธนาคาร (Head of Finance & Accounting) มีรายได้ถึง 463,000 บาท/เดือน และตำแหน่งระดับปฏิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 - 45,000 บาท/เดือน

Comments