สมอ. - สถาบันอาหาร จัด “Train the Trainer สำหรับผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาล”             นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)    (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเรื่อง "Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง" (รุ่นที่ 2/2557)  ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล เพื่อการพัฒนาหน่วยตรวจรับรองที่ทำการตรวจรับรองอาหารฮาลาลในปัจจุบันให้ได้เข้าใจในระบบการตรวจรับรองฮาลาลอย่างถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและการค้าของอาหารฮาลาล โดยมีนางอรวรรณ  แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร(ที่2จากซ้าย) และนายญาณพัฒน์    อู่ทองทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)(ที่ 3 จากขวา) ร่วมงานด้วย เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมนูโวซิตี้    โฮเทล กรุงเทพฯ

Comments