นิวทีวี ช่อง18 ฉลองเรตติ้งอันดับ3 เปิดตัวไลน์New Boyz(นิวบอยซ์)ปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด
กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสถานีนิวทีวี ช่อง 18 ฉลองความสำเร็จในโอกาสที่นิวทีวี ช่อง18 มีเรตติ้งสูง
เป็นอันดับ 3 เปิดตัวไลน์ คาแรคเตอร์ New Boyz (นิวบอยซ์) ที่สะท้อนภาพลักษณ์สดใสกระฉับกระเฉง พร้อม
เปิดรับสิ่งใหม่ เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และสร้างการจดจำ
แบรนด์นิวทีวีให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ดิจิตอลในแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยนิวทีวี ช่อง18 มีแผน
การตลาดที่จะให้นิวบอยซ์เป็นที่จดจำ เสมือนเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของช่องนิวทีวี ผ่านการสื่อสารทุกประเภทผ่าน
กิจกรรมการตลาด 360 โดยสามารถดาวน์โหลดไลน์คาแรคเตอร์นิวบอยซ์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Comments