มหิดล–ไมโครอินโนเวตเปิดตัวงานวิจัยจุลินทรีย์ขั้นเทพ จับมือพระราม9เน็ตเวิร์คทำตลาด “Biotic M-9 Nano” โชว์ศักยภาพอาหารเสริมเพื่อคนไทย-เจาะตลาด MLM เป้าพันล้าน

·       โชว์ศักยภาพอาหารเสริมเพื่อคนไทย-เจาะตลาด MLM เป้าพันล้าน
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับบริษัท  ไมโครอินโนเวต จำกัด   บริษัทร่วมทุนของสวทช.  ผลักดันผลงานวิจัยของนักวิจัยจากมหิดล  เข้าสู่ขบวนการผลิตเป็นอาหารเสริมสำหรับคนไทย   เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรม  “Biotic M-9  Nano  จุลินทรีย์เพื่อชีวิต   โดยมอบหมายให้บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด  บริษัทขายตรงในระบบเครือข่าย ( MLM) ชั้นนำของคนไทย  นำมาจัดจำหน่าย    โดยสรรพคุณของ “Biotic M-9  Nano ” ทั้ง  7 ประการจะเสริมสุขภาพและปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร     ลดโอกาสของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือโรคที่มีพื้นฐานมาจากระบบทางเดินอาหาร  อาทิ เช่น โรคมะเร็ง  โรคตับ  โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ   ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ “Biotic M-9  Nano”จุลินทรีย์เพื่อชีวิต  บรรจุในกล่องสีส้มสวยงาม  หนึ่งกล่องบรรจุ 12  ซอง  จำหน่ายราคากล่องละ 1,390 บาท  โดยบริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด   ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายคาดว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับความสนใจอย่างสูง  โดยคาดว่าจะมียอดขายสูงถึง 1,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี

ศจ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด  มหาวิทยาลัยมหิดล  นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม เจ้าของผลงานวิจัยกล่าวว่า    การสร้างงานวิจัยเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  เป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของนักวิจัยไทย โดยนักวิจัยแต่ละท่านจะเลือกงานวิจัยที่ตนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งตนเองมีความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมมา แล้วกว่า 25 ปี   มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 47 เรื่อง   ผลงานหนึ่งที่ภาคภูมิใจคือ  Probiotic Bacteria ที่เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์   Biotic M-9   Nano  ซึ่งเป็นกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ประเภท Lactic Acid Bacteria หลายสายพันธุ์ที่ได้พัฒนาขึ้น  โดยจุลินทรีย์ดังกล่าวสามารถสร้างสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย, กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย,ฯลฯ  การได้เห็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพถูกนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริม อาหารสำหรับคนไทยและเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย   จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี  และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยที่รักสุขภาพ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ประธานกรรมการ บริษัท  ไมโครอินโนเวต จำกัด (รองผอ.สวทช ) กล่าวถึงความเป็นมาและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท  ไมโครอินโนเวต จำกัด   ว่า  ไมโครอินโนเวตเป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(NSTDA) หรือ สวทช. เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท   โดยพันธกิจหลักของบริษัท คือการนำงานวิจัยที่พัฒนาโดยนักวิจัยของประเทศไทยมาต่อยอดให้กลายเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นพื้นฐานออกสู่ตลาด สินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายน้้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย อุตสาหกรรม  อาทิเช่น  การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ, อาหารสัตว์, อาหารเสริมสำหรับมนุษย์, การบำบัดของเสีย, การหมักก๊าซชีวภาพและการเกษตร เป็นต้น  โดยโรงงานของทางบริษัทถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทจะต้องผ่านการวิจัยพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ ทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพใช้งานจริงก่อนจะจัดจำหน่ายสู่ตลาด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า    โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มแรกคือสารเสริมและวัตถุดิบอาหารสัตว์ชีวภาพสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ  กลุ่มที่สองคือสารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง   กลุ่มที่สามคือสารเสริมชีวภาพสำหรับมนุษย์   และกลุ่มที่สี่ คือกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ      นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการทางด้านชีวภาพเพื่อรองรับการทำงานของนักวิจัยและหน่วยงานเอกชนภายนอกด้วย
นายสรพหล นิติกาญจนา   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท  ไมโครอินโนเวต จำกัด  กล่าวว่า  ผลิตภัณฑ์ Biotic M-9  Nano  จุลินทรีย์เพื่อชีวิต  จัดเป็นสุดยอดนวัตกรรม   จากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ   เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เสริมสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัยในการผลิตจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง   ช่วยเสริมสุขภาพและปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะสมดุลของระบบทางเดินอาหาร เป็นพื้นฐานของการเกิดโรคต่างๆ  หลาย
โรค   ผลิตภัณฑ์ Biotic M-9  Nano  จุลินทรีย์เพื่อชีวิต  จึงเป็นความหวังใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

“ในแต่ละวัน จะมีนักวิจัยจากทั่วโลกสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ ตลอดเวลา   ในประเทศไทยก็เช่นกัน  เรามีนักวิจัยที่เก่งและมีคุณภาพอยู่พอสมควร    แต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานวิจัยทุกชิ้นจะมีความเหมาะสม และสามารถผลิตเป็นอาหารเสริมได้    ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำ  เราจึงเน้นการคัดเลือกงานวิจัยที่มีความเหมาะสมสำหรับคนไทย   เข้าสู่การผลิตในแบบอุตสาหกรรมเพื่อนำมาจัดจำหน่าย  โดยขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ   การนำเข้าสู่กระบวนการผลิต   การทดสอบคุณภาพก่อนนำมาใช้   การนำผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์  ทุกขั้นตอนต้องเป็นมาตรฐานในระดับสากล    โดยมีมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เป็นมาตรฐานควบคุม     ซึ่งในปัจจุบันการผลิตอาหารเสริมในประเทศไทยนั้น ยังมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก  ที่ไม่มีมาตรฐานในระดับสากล   จึงฝากไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ศึกษาผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ”   นายสรพหล กล่าวในที่สุด

ดร.เสกข์สรร  ธีระวาณิชย์   ประธานกรรมการ  บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด  กล่าวว่า  พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2009  โดยนำเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์ที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี  มาตอบสนองความต้องการของคนไทย    ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยนำมาจัดจำหน่ายในรูปแบบของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่าย ( MLM )   ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่ทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท  เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้จัดจำหน่ายและสร้างเครือข่ายความสำเร็จของตนเองได้    สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท เช่น  ผลิตภัณฑ์....ปาซิซุ่ย   ยาน้ำสมุนไพรจีน  ซึ่งสกัดตามสูตรจากราชวงศ์จีนโบราณ    ที่สกัดจากสมุนไพร 100 %  มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย   บำรุงโลหิต  สร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงให้ร่างกาย   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมาก  ฯลฯ   สำหรับ....ผลิตภัณฑ์  Biotic M-9  Nano  จุลินทรีย์เพื่อชีวิต...ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่บริษัทภาคภูมิใจ  และเชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากผู้รักษ์สุขภาพอย่างรวดเร็  

คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด  กล่าวถึงแผนการตลาด การจัดจำหน่าย และเป้าหมายทางธุรกิจผลิตภัณฑ์  Biotic M-9 Nano  ว่า   โดยนโยบายของบริษัทเราจะคัดสรรค์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดี  มีคุณภาพสูงมาจำหน่าย    ผลิตภัณฑ์ Biotic M-9 Nano  มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนไทยต้องการ  แผนการตลาดที่ดีที่สุดคือการให้สมาชิกได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  หลังจากนั้นจึงเกิดการบอกต่อ    ทำให้เกิดการขยายตลาดแบบยั่งยืน     แต่เนื่องจากเรื่องของจุลินทรีย์ยังเป็นเรื่องใหม่   จึงต้องมีการให้ความรู้กับสมาชิกควบคู่ไปด้วย  และย้ำเตือนถึงสรรพคุณเด่นเพื่อให้สมาชิกนำไปบอกต่ออย่างมีคุณภาพ   โดยการจัดจำหน่ายนั้นเป็นการจัดจำหน่ายในระบบเครือข่ายสมาชิก (MLM)  ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทมีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 20,000 ราย    ผลิตภัณฑ์ Biotic M-9 Nano จัดจำหน่ายราคากล่องละ 1,390 บาท  และในช่วงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงแรกจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกด้วย    โดยตั้งเป้ายอดขายในปีแรกไว้ประมาณ 100 ล้านบาท  และขยายเป็น 1,000 ล้านบาทในปี 2016

สำหรับภาพรวมธุรกิจของพระรามเก้า เน็ตเวิร์ค  ในปี 2014   คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา   กล่าวว่า  นับตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจในปี 2009   บริษัทมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ   แม้ผลประกอบการไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบในระบบเครือข่ายด้วยกัน   แต่ก็เป็นนโยบายของผู้บริหาร  ที่เน้นให้บริษัทมีการเติบโตแบบยั่งยืน   สมาชิกที่เริ่มต้นมากับบริษัท   มีรายได้ในระดับที่พึ่งพอใจและมีความสุขในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท    สังเกตได้จากการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัท  ส่วนใหญ่กว่า 90%  เป็นสมาชิกต่อเนื่อง   โดยในปี 2014  บริษัทคาดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นประมาณ 200 %    มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 200 %  โดยแบ่งเป็นผลประกอบการจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  60%   ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจีน  30 % และผลิตภัณฑ์กลุ่มปศุสัตว์ประมาณ 10% 

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.......สุดยอดนวัตกรรม  “Biotic M-9  Nano ” จุลินทรีย์เพื่อชีวิต    ได้ที่....บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด  โทร : 0 2694 2001- 5  หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่   www.praram9network.co.th

Comments