“โฮมโปร” ส่งมอบห้องน้ำ มาตรฐาน HAS ในโครงการ “ห้องน้ำของหนู” จังหวัดกาญจนบุรี

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ บริษัท โฮม โปรดักส์   เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานส่งมอบห้องน้ำมาตรฐาน HAS ภายใต้ “โครงการห้องน้ำของหนู” ในโอกาสเปิดดำเนินการ โฮมโปร สาขากาญจนบุรี ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และโรงเรียนวัดท่าล้อ ทั้งหมดจำนวน 36 ห้อง มูลค่ากว่า 2.20 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนคืนกลับสู่สังคม และชุมชน โดยมี คุณจำนงค์  ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 รับมอบ ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้   

Comments