ไส้กรอกข้าวผัดแหนม ซีพี “อิ่ม สะดวก ทุกที่ทุกเวลา” ตอบโจทย์ความอร่อยทุกไลฟ์สไตล์


CP เปิดตัวเมนูใหม่สุดล้ำ   ไส้กรอกข้าวผัดแหนม ซีพี   ตอบโจทย์ความอร่อยทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวผัดแหนเป็นการผสมผสานโดยนำไส้กรอกมาผสมกับข้าวผัดแหนมรสชาติัดจ้าน ภายใต้แนวคิดที่นำ นำอาหารจานหลักให้สามารถแปรรูปแบบอาหารทานเล่นระหว่างมื้อ  เพื่อให้สะดวกในการรับประทาน  สามารถอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ  แล้วรับประทานได้ทันที  อีกทั้งเป็นอาหารทานเล่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดย ซอง บรรจุ ชิ้น  น้ำหนักบรรจุ 110 กรัมไส้กรอกข้าวผัดแหนม เป็นไส้กรอกทีมีการผสมผสานกันระหว่างเนื้อสัตว์ ข้าวหอมะลิชั้นดี แหนม และผักต่างๆ เช่น ต้นหอม กระเทียม พร้อมเพิ่มความเข้มข้นด้วย พริกขี้หนู และ เครื่องปรุงรสต่างๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จนกลายเป็นไส้กรอกที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม แต่ยังคงความอร่อยเหมืออร่อย  กลมกล่อม และสม่ำเสมอทุกๆ คำที่รับประทาน    โดยที่ทุกคำของไส้กรอกข้าวผัดแหนม  ต้องให้รสชาติเหมือนทานข้าวผัดหนม ท้าให้คุณลองที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
ได้กล่าวว่า “ สำหรับไส้กรอกข้าวผัดแหนม นี้ได้ถูกสร้างสรรค์แนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงของ ซีพี ข้าว คืออาหารหลักที่อยู่คู่คนไทยเรามานานหลายร้อยปี คนไทยสมัยก่อนจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัว จากแนวคิดดังกล่าว ซีพี จึงได้เห็นถึงโอกาสที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยนำข้าวที่เป็นอาหารหลักของเรา ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ กลุ่มไส้กรอก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ไส้กรอกข้าวที่ยังคงเน้นคุณค่าทางอาหารและคุณลักษณะของข้าวผัแหนม  โดยเน้นความสะดวกในการรับประทาน “ทุกที่  ทุกเวลา”  ที่สามารถรับประทานได้ ไม่ว่าจะเป็นมื้อหลัก สำหรับช่วงเวลาที่เร่งรีบหรือทานเป็นของว่างระหว่างมื้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ ไม่ว่า จะเป็น เด็ก หรือผู้ใหญ่ แม้กระทั่ง กลุ่มคนผู้สูงอายุ ที่รักษาสุขภาพ    โดยมี Concept ที่ว่า  อิ่ม อร่อย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับในส่วนของกระบวนการพัฒนาและผลิตไส้กรอกข้าวผัดแหนมนั้น เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่าง เมนูอาหารเข้าด้วยกัน ซึ่งจะแตกต่างกับไส้กรอกทั่วไปที่มีอยู่ท้องตลาด ซีพี ได้เล็งเห็นและใส่ใจรายละเอียด และวัตถุดิบในทุกขั้นตอนในทุกขั้นตอน เช่น  การเตรียมวัตถุดิบข้าว  การปรับส่วนผสมอัตราส่วนระหว่างข้าวและเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนผสมสามารถรวมตัวกันได้ดีและสามารถอัดไส้ได้ การปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีขนาดสม่ำเสมอ การศึกษากระบวนการผลิตไส้กรอกข้าวในขั้นตอนการทำให้สุกเพื่อให้สินค้าในรูปแบบของไส้กรอกมีอายุนานกว่า แต่คงรสชาติที่ อร่อยกลมกล่อมในทุกคำ สัมผัสและลิ้มลองความอร่อยล้ำ กับ ไส้กรอกข้าวผัดแหนม ซีพี   ได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ

Comments