Thailand Gifts and Premium Fair 2012 อุตสหกรรมของขวัญของชำร่วย เชื่อมั่น ปี 2555 ตลาดโตเกิน 15%  นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยฯ และประธานในการจัดงาน TGP Fair 2012 ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ทางสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน เป็นผู้จัดงานครั้งนี้ เพื่อต้องการที่จะรวมตัวผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม Gifts and Premium ในประเทศไทย    ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าเฉพาะของขวัญและของชำร่วย (Gifts & Premium) โดยมีผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่าย ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก นำสินค้าใหม่ๆนำเสนอ กว่า 200 บูธ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมของขวัญของชำร่วยในต่างประเทศมาร่วมแสดงสินค้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อัตตราการเติมโตของอุตสาหกรรมของขวัญและของชำร่วยไทยในปีที่แล้ว ( 2554) นั้นติดลบ เนื่องมาจากปัญหา“อุทกภัยน้ำท่วม” ครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้อัตตราการเติบโตของอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วยไทยนั้นติดลบ ถึง 15%เพราะผู้ประกอบการนั้นลดอัตตราการผลิตลง มาในปี 2555 นี้ อุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วยไทยนั้นตลาดค่อนข้างโปรงใส โดยเชื่อมั่นตลาดอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วย โตขึ้น 15 % อย่างแน่นอนเทรนด์ สินค้าที่เป็นที่นิยมในปีนี้คือ เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องเขียน, Gifts Set, เครื่องใช้สำนักงาน, อุปกรณ์ไอที Eco Trend ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และตระกร้าของขวัญอีกด้วย

นายจิรบูลย์  วิทยสิงห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ประเทศไทยยังมีการเตรียมความพร้อมเป็นประธานสมาพันธ์   กิ๊ฟอาเซียน (AseanGifts Federation) จากการที่ 3 ประเทศ มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งองค์กรอาเซียนในกลุ่มสินค้า Gifts and Premium ด้วยการร่วมมือกันระหว่าง สมาคมของขวัญของชำร่วย 3 ประเทศ คือ ไทย, สิงค์โปร และมาเลเซีย จึงมีการสร้างการความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเป็น ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อเดือน ตุลาคม 2010 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นทั้ง 3 สมาคมฯ ได้มีการประชุมระหว่างประเทศสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดได้ตกผลึกออกมาเป็น “Asean Gifts Federation” ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น


ประธานสมาพันธ์กิ๊ฟอาเซียน คนแรก จากตัวแทนสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยฯ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป และจะมีการสถาปฐาในเดือน ตุลาคม 2555 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาศทางการค้าในอาเซียนร่วมกันภายใต้ประชากร 580 ล้านคน ช่วยรวบรวมสมาชิกของสมาพันธ์ให้ครบ 10 ประเทศในอาเซียน ซึ่งภายในปีนี้จะมีสมาชิกที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในสมาพันธ์คือ ประเทศอินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์และพม่า  ให้คนในอุตสาหกรรมของขวัญได้มีโอกาศทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการจัดงานแฟร์ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของขวัญอาเซียน ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อันได้แก่การประกวด Asean Gifts Design Awards การจัดสัมมนาในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันและกัน รวมไปถึงการค้าขายกับสมาคมผู้ซื้อในอุตสาหกรรมของขวัญนอกกลุ่ม และนอกภูมิภาค และการจัดงานแสดงสินค้า Gifts and Premium Asean ครั้งแรก โดยจะเริ่มจัดครั้งแรกในปี 2014 ประเทศไทยจะเป็นผู้จัดครั้งแรกอีกด้วย

และในการจัดงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดการประกวด Thailand Gifts Premium Design Awards 2012 เพื่อเป็นการยกระดับการออกแบบสินค้าในหมวดหมู่ Gifts and Premium ที่จะนำไปใช้เป็นสินค้า Promotional Products หรือสินค้าส่งเสริมการขายนั้นเอง ในวงการผู้ใช้สินค้า Promotional Products นั้นจะต้องการสินค้าที่มีความแปลกใหม่ มีสีสันที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร มีพื้นที่ที่แสดงโลโก้ขององค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีความพิเศษในตัวเองไม่เหมือนใครเห็นแล้วสะดุดตา น่าใช้และสร้างการจดจำได้เป็นอย่างดี        จึงได้มีการจัดการประกวด Thailand Gifts Premium Design Awards 2012 สำหรับหมวดสินค้า Gifts and Premium ขึ้น อีกทั้งยังป็นการเชื่อมโยงการออกแบบอุตสาหกรรม Gifts and Premium ไปสู่การประกวดในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับเอเชีย ในอนาคต เชื่อว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภูมิใจให้นักออกแบบ และกระตุ้นให้กลุ่มดีไซน์เนอร์ หันมาให้ความสนใจกับสินค้า Gifts and Premium มากขึ้น พร้อมทั้งหันมาพัฒนาสินค้า ที่มีความหลากหลาย มีแง่มุมให้นำเสนอมากมาย และครอบคลุมไปสู่ผลิตภัณฑ์เกือบทุกกลุ่ม อาทิ เสื้อผ้าแฟร์ชั่น, เครื่องเขียน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของเล่น, อุปกรณ์ออฟฟิตต่างๆ, อาหาร, อุปกรณ์ไอที ฯลฯ โดยถ้วยรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ทั้งหมด 5 รางวัล เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับดีไซน์เนอร์อีกด้วย นายจิรบูลย์ กล่าว

Comments